ثبت درخواست وکیل مهاجرت

چرا باید برای مهاجرت با وکیل یا کارشناسان با تجربه مشورت کنیم؟

مشاوره با کارشناس مهاجرت می‌تواند به شما در فرآینه مهاجرت و به دست آوردن ویزای موردنظر کمک کند. در زیر تعدادی از مزایای مشاوره با مشاوران مهاجرت را بررسی می‌کنیم:

تخصص حقوقی: وکیلان مهاجرت، دارای تخصص و تجربه حقوقی در زمینه قوانین مهاجرت و ویزاها هستند. آن‌ها با قوانین مهاجرت و روند درخواست ویزا آشنایی دارند و می‌توانند شما را در انتخاب بهترین گزینه و راهکارها راهنمایی کنند.

بررسی مدارک و اطلاعات: وکیل مهاجرت می‌تواند مدارک و اطلاعات مهم موردنیاز برای درخواست ویزا را بررسی کند. آن‌ها با دقت اطلاعات شما را بررسی می‌کنند و از صحت و کامل بودن مدارک اطمینان حاصل می‌کنند تا از عدم رد درخواست شما جلوگیری کنند.

تدوین و تهیه درخواست ویزا: وکیل مهاجرت می‌تواند در تدوین و تهیه درخواست ویزا به شما کمک کند. آن‌ها با دانش قانونی لازم درباره فرم‌ها، اسناد موردنیاز و معیارهای مهاجرت آشنایی دارند و می‌توانند در تهیه یک درخواست کامل و صحیح که مطابق با الزامات مهاجرت است، راهنمایی کنند.

نمایندگی در مراحل قانونی: وکیل مهاجرت می‌تواند در مراحل قانونی مهاجرت به شما نمایندگی کند. آن‌ها می‌توانند با مقامات مهاجرتی و دفاتر وکالت مربوطه در ارتباط باشند و در مراحل اداری با آگاهی از قوانین کشور مقصد شما را بهتر یاری نمایند.

به طور کلی، مشاوره با وکیل مهاجرت دارای مزایای زیر است:

قطعا برای شما یا نزدیکان شما پیش آمده است که بخواهند در مورد مهاجرت با وکیل متخصص مشورت نمایند ولی متاسفانه در ایران وکیل مهاجرت نداریم و یا موسسه ای که از نظر قانونی در این حوزه فعالیت نماید تا به حال به ثبت نرسیده است.

متاسفانه آژانس های مسافرتی در این بخش تخصصی ورود کرده و در بعضی موارد با دریافت هزینه های هنگفت و عدم موفقیت برای شهروندان مشکلات زیادی فراهم آوردند.
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با کارشناسان ویزا و مهاجرت مرکز پرسشنامه زیر را تکمیل نمایید. 

×
قیمت پرداختی: تومان
×
مجموعه ثانی - ورود