ثبت درخواست وکیل اداری (کاری)

معمولا بعضی از ایرانیان مقیم خارج از کشور یا داخل کشور دسترسی به مدارک یا امکان تنظیم وکالت نامه رسمی محضری را ندارند در این مورد شخصی از طرف شما برای پیگیری و انجام خدمات به محل مورد نظر ارسال میشود.
نکته: وکیل اداری کیست؟ وکیل اداری فردی با وجه و ظاهر مناسب، آراسته، کاملا آموزش دیده و مرحله به مرحله جهت انجام کار از طریق واتس اپ با شما روند کار را به شما گزارش داده و شما را از مراحل کار آگاه می سازد.

این خدمت در مورد اخذ سند تک برگی و یا خدمات ثبت و شهرداری و… قابل انجام است.

×
قیمت پرداختی: تومان
×
مجموعه ثانی - ورود